Internet Gaming Council

Büszkék vagyunk rá, hogy tagja vagyunk az Internet Gaming Councilnek.

Az Internet Gaming Council egy nonprofit szervezet, amelyet 1996-ban alapítottak az Egyesült Államokban, majd Kanadába, Vancouverbe költözött. Az IGC 2000 márciusában költözött az új székhelyre.

A szervezet alapításának célja, hogy az érdekelt feleknek teret nyújtson a problémák megvitatására és elősegítse a globális interaktív szerencsejáték-iparág szereplőinek érdekérvényesítését, így hozva létre igazságos és felelősségteljes üzleti irányelveket és gyakorlatot, amely növeli az ügyfelek bizalmát az interaktív szerencsejáték termékek és szolgáltatások iránt, valamint megvalósítja a közérdek védelmét az ágazaton belül, illetve információs központként is funkcionál.

Az alapítás óta az IGC tagjainak létszáma jelentősen nőtt. Az IGC tagjai között megtalálhatók egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli, dél-afrikai, izraeli, kanadai, karib-térségbeli, ausztráliai, dániai és svédországi vállalatok is. A magas követelményeken és a jogkövető üzletmenet iránti elkötelezettségen keresztül az IGC az évek során megbízható és hiteles képet alakított ki magáról.

Az IGC tagjaként vállaljuk, hogy betartjuk az IGC által meghatározott szigorú magatartási kódex rendelkezéseit.

Kötelezettségvállalás: Az IGC tagok minden, az üzletmenetüket szabályozó jogrendszerben alkalmazott törvény, szabály és rendelet rendelkezéseit betartják, valamint az adott jogrendszer által kibocsátott engedélyt megszerzik annak érdekében, hogy működésük törvényessége biztosítva legyen.

Integritás és felelősség: Az IGC tagok vállalják, hogy minden észszerű erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák rendszereik, algoritmusaik és gyakorlatuk elvárható és olyan jellegű működését, amilyennek azt ügyfeleik számára bemutatták.

Ügyfelek adatai és azok védelme: Az IGC tagjai olyan rendszert fejlesztenek ki és működtetnek, amely biztosítja ügyfeleik számára adataik védelmét és bizalmas voltának megőrzését.

Valós hirdetés: Az IGC tagok minden promóció során a valóságot mutatják be, és működésükről kizárólag valós adatokat tesznek közzé.

Ellenőrzés módja: Annak érdekében, hogy az ellenőrzés és a felelősség kérdése átlátható legyen, az IGC tagok az általánosan elfogadott könyvelési gyakorlatnak megfelelő részletes tranzakciós nyilvántartást vezetnek, amely archiválásra kerül, és az engedélyben foglaltak szerint vagy a tagok által elfogadott más módon megfelelő felhatalmazással rendelkező személy számára elérhetővé és ellenőrizhetővé válik.

Vitás kérdések feloldása: Az IGC tagok vitás kérdések megoldására irányuló kérelmükkel minden esetben az engedélyt kiadó hatósághoz fordulnak, illetve független békéltető testülethez.

Kiskorú személyek kizárása: Az IGC tagoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyekkel biztosítják, hogy kiskorúak ne férhessenek hozzá a játékrendszerükhöz, és nem alkalmazhatnak kiskorúakat üzletmenetük biztosítására. Ezen intézkedések során az ügyfeleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy saját jogrendszerükben elérték-e a nagykorúsági korhatárt. A tagoknak minden észszerű intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy ezt az információt ellenőrizzék, többek között akár kor és személyazonosság ellenőrzésére irányuló szolgáltatás igénybevételével is.

Szerencsejáték-függőség kérdésének kezelése: Az IGC tagok törekszenek a felelősségteljes szerencsejáték módjának népszerűsítésére, valamint adott helyzetben olyan intézkedéseket foganatosítanak, amelyek célja a megrögzött szerencsejátékos viselkedés, illetve a szerencsejáték-függőség beazonosítása és annak megszüntetése.

Bankok használata és tranzakciók végrehajtása: Az IGC tagok banki és pénzügyeiket a nemzetközileg jegyzett pénzintézeteknél általánosan elfogadott szabványok alapján bonyolítják.

Nyeremények kifizetése: A IGC tagok biztosítják, hogy megfelelő forrás álljon rendelkezésre minden fennálló kötelezettségük kifizetésére, és hogy forgótőkéjük elegendő a folyamatban lévő ügyletek finanszírozására. Az IGC tagok a nyereményeket és a számlákon lévő egyenleget igény szerint azonnali hatállyal kifizetik, kivéve azokat az eseteket, amelyekben csalás gyanúja merül fel, vagy amelyekben a nyeremény vagy a számla egyenlege vitatott.

Társadalmi szerepvállalás: Az IGC tagok részéről a szerencsejáték-ágazatban való működés során megköveteljük a megfelelő hozzáállást, az őszinteséget és az integritást, valamint a tagok kötelesek minden körülmények között etikus és felelősségteljes viselkedést tanúsítani, és sem szándékosan, sem véletlenül nem hajthatnak végre olyan intézkedést, amely ellentétes a társadalom vagy az ágazat érdekeivel, vagy jogellenesen káros más tagokra nézve.

Tájékoztató tagok részére: Az IGC tagok elfogadják, hogy az IGC az IGC igazgatótanácsa döntése alapján vizsgálhatja, megfelel-e a tag fenti feltételeknek.

További információkért látogass el az Internet Gaming Council honlapjára!